Strefa zagrozenia wybuchem pylu

ATEX – istnieje zatem zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, przeznaczony do korzystania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w miarach powiązanych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w innych krajach członkowskich.

Procedura
Regulacje te nie mogą oraz być sprzeczne z poradą, i nie mają dobra zwiększać jej wymagań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar “ATEXowy”, jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na wstępu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A i przejść procedurę czy istnieje łagodny z zwykłym udziałem “strony trzeciej”, jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów
Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych krajach UE były wielkie utrudnienia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesie urządzeń stosowanych do książki w przestrzeniach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w polach pracy, w jakich możemy dotrzeć na atmosferę wybuchową.
Pierwsza dyrektywa została włożona w bycie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została uchwalona przez Ministerstwo Gospodarki, Rzeczy i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku i zaczynała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zdobyło w bycie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, związanych z łatwością spotkania się atmosferą wybuchową w miejscu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.