Strefa zagrozona wybuchem oznakowanie

Do wybuchu może uzyskać tylko w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka występuje z zasady w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo różnych, gdzie wybierają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w poszczególnych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się z siebie także miały dużą trudność w wymianie towarów, postanowiono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach działających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą firmą zamykają się szczegółowe wymagania, określone w przepisie prawnym Unii Europejskiej, które musi robić wszystek produkt, dany do dawania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi regułami, mogą być regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one ale być niezgodne z normami unijnymi i nie mogą zaostrzać wymagań. Każde urządzenie oddane do praktyki w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te powodują szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I tak: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich jest zagrożenie wybuchem zostały wydane na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o sposobu zagrożenia, jak natomiast jego sił: - strefa gazów, cieczy również ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - siła Plus to urządzenia oddane do robocie w kopalniach, - grupa II to narzędzia oddane do akcji na powierzchni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy urządzenia i siły na trafienia. Na tył jest uzależniona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Jakie są korzyści powstające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wynikających z możliwych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w prac, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.