Strefy wybuchu ex w obiektach przemyslowych

W wielu obiektach przemysłowych istnieją strefy wybuchu (Ex). Atmosfera grożąca eksplozją znajduje się prawie wszędzie, szczególnie w przemyśle. Wiele materiałów potrzebnych do przeprowadzenia procesów produkcji jest palnych lub zagrażających wybuchem. Najwięcej w przemyśle chemicznym, petrochemicznym lub spożywczym, więc co za tym idzie, tam stopień zagrożenia jest najwyższy.

Explosion safety system

Ze względu na katastrofalne skutki wybuchu konieczne jest podjęcie odpowiednich kroków, by temu zapobiec. Jednym z nich jest explosion safety system, czyli system zabezpieczenia przed wybuchem. Prawidłowo funkcjonujący system pozwala na tłumienie, a nawet izolowanie eksplozji. Najnowsza i najlepsza jakościowo technologia pomiarowa pełni w systemach przemysłowych funkcję ochronną. Chroni ona bowiem w istotny sposób instalacje przemysłowe przed ich zniszczeniem. Kalibracja tych systemów przebiega bezpośrednio w samych urządzeniach (kalibratory przenośne). Głównym zadaniem systemów zabezpieczenia jest redukcja ciśnienia powstającego podczas wybuchu do poziomu nie powodującego zniszczenia urządzenia bądź obiektu (dekompresja). Idealnie nadają się one do zabezpieczania takich konstrukcji jak silosy, zbiorniki, kruszarki, suszarki itp. Normatywne wymagania dotyczące kontroli przeprowadzanej w obszarach zagrożenia wybuchem są bardzo wysokie.

explosion safety system

Dyrektywa ATEX

Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej normą odniesienia jest dyrektywa ATEX stanowiąca o wyposażeniu i produkcji systemów zabezpieczających. Wprowadza ona podział obszarów niebezpiecznych i bierze pod uwagę potencjalne zagrożenie (źródła zapłonu elektryczne i nieelektryczne), albowiem badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu tylko w 50% przypadków. W związku z tym, uwzględnienie w dyrektywach zagrożeń tylko elektrycznych było niewystarczające do osiągnięcia zadowalającego stopnia ochrony. Eksplozja może być przecież wywołana przez czynniki takie jak np. gorąca nawierzchnia.

Oznakowanie CE

Wyposażenie w systemy zabezpieczenia przed wybuchem, zgodne z dyrektywą ATEX muszą być też odpowiednio oznakowane, a dokładniej znakiem CE oraz znakiem Ex w sześciokącie (ochrona przed wybuchem). Mimo, że urządzenia i systemy ochronne są ciągle udoskonalane, to jednak zawsze najwięcej zależy od człowieka, jego kompetencji i umiejętności – szczególnie w trudnych sytuacjach, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu.