Strefy zagrozenia wybuchem metanu

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Zwraca się do wyrobów danych do robocie w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania przenoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale jeszcze do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W sprawa przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a także połączone spośród tym każde procedury oceny w centralnej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać dany produkt, aby mógł stanowić zużywany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W podstawowej klasie otrzymują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które zwraca się w przeciwnych miejscach, ale które potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń chodzących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do rzeczy w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić pewny, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno narzędzia w obowiązku zapewnienia zgodności z prawymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.