System informatyczny na angielski

System informatyczny najczęściej widziany jest jak system, który działa funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Spośród takich schematów możemy wyróżnić Business Process Management, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Relationship Management, Material Requirements Planning oraz Supply Chain Management. System informatyczny może istnieć niezmiernie skomplikowany jak np. w modelu systemów ochron lotów na lotniskach lub w przypadkach systemów bankowych czy powiązanych z prowadzeniem produkcją.

Za wyznacznik złożoności systemu informatycznego wywodzi się ilość elementów, które ów system łączy oraz funkcji, które spełnia dzięki użytemu oprogramowaniu. Tworzeniem systemów informatycznych mają się wyspecjalizowani inżynierzy. Proces ich stworzenia jest pracą niezwykle trudną a pewnie chcieć udziału wielu specjalistów i wielkiego pieniądza. Projektowanie systemu komputerowego istnieje ponad obarczone wysokim ryzykiem porażki powiązanym z kosztami jego wykonania i czasem wymaganym do ostatniego. Także może okazać się, że w okresie procesu jego przygotowywania na placu pojawi się inny, konkurencyjny system. W myśleniu systemów informatycznych wykorzystuje się moduł oceny procesu wytwórczego rozumiany jako CMM - Capability Maturity Model. Dzięki skomplikowanemu procesowi oceny ów moduł ocenia praktyki stosowane podczas pracy planu i oskarża mu ocenę powiązaną ze zdyscyplinowaniem jego zakładania. Ocena jest pięcio-skalowa a im szersza, tym oczywistsze prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Systemy informatyczne za istotną funkcję mają przetwarzanie danych przez łączenie zbioru skojarzonych z sobą tematów i wzięciu wobec nich techniki komputerowej. Elementami systemów informatycznych są sprzęt komputerowy, oprogramowanie, ludzie, procedury oraz bazy wiedzy. Element sprzętowy systemów informatycznych buduje się z akcesoriów do gromadzenia danych, komunikacji pomiędzy tymi urządzeniami, komunikacji gości oraz komputerów, czujników, elementów wykonawczych a nowych.