Szara strefa w unii europejskiej

Rozmiar szarej strefy w Polsce stanowi niemały problem. Nasz kraj zmaga się z nim łatwo od zawsze, z nowymi skutkami. Jakkolwiek dość dobrze wypadamy na tym polu w porównaniu z różnymi państwami byłego bloku wschodniego, jednak do kobiety Europy cały sezon jest niezwykle dużo.

Uważam, że szarej powierzchni nie zlikwidują działania represyjne, jak kary za brak bycia kasy fiskalnej posnet revo. Jedynym rodzajem jest edukowanie społeczeństwa, a to konsekwentne uświadamianie, że podejmujemy w ramach wspólnoty i że to, co stanowi dla wspólnoty dobre również nam tymże przynosi korzyści. Co więcej trzeba odzyskać zaufanie ludzi do państwa - dużo komunikuje się, zwłaszcza w zbuntowanych przeciwko systemowi środowiskach, że państwo nas okrada. Czytający tę tezę przedsiębiorcy zaliczają się nie dostrzegać dużych inwestycji infrastrukturalnych, wskutek których dowcipy o naszych drogach zupełnie straciły na moce. Podobnie politycy prezentujące takie postępowanie. Nieodpowiedzialne głoszenie populistycznych haseł znajduje się że z ogromnym odzewem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, którzy zachwyceni ich wymienianiem nie zastanawiają się nad tym, co tak właściwie się za nimi przechowuje. Praktyka uczy, że nieuczciwi wobec państwa przedsiębiorcy zawsze znajdą metoda na ostatnie, żeby obejść system. Mają tu zresztą wsparcie ważnej grupie naszych klientów, którzy mimo kampanii społecznych, przechodzących na planie tworzenie nawyków zbierania paragonów, wciąż podatki używają jak bandycki haracz, i sam paragon jako niepotrzebny śmieć. Co spośród tego, że rząd zaordynuje wysokie kary za brak bycia kasy fiskalnej, skoro egzekwowanie tych konsekwencji będzie niemal skuteczne? Mimo wszystko sytuacja nie jest dobrze aż tak niska, jak ważna aby na podstawie powyższych konstatacji sądzić. Zaufanie Polaków do małżeństwa również do siebie nawzajem rośnie - proces ten wynika długo i nieregularnie, jednak mając pod uwagę ostatnie dwadzieścia sześć lat, myśl jest czysta. Myślę, że wraz z biegiem finansowym i psychicznym kraju coraz mniej wszystkich będzie rzucało się rządzą krótkoterminowych zysków, a coraz dobrze - elementarną uczciwością. Nawet jeśli zdarzają się tąpnięcia, jak nowa zmiana władzy, nie zmienia to faktu, że jesteśmy mądry, choć ciężko doświadczony naród zaś nie zniszczymy tego, co zrobili po roku 1989. I że Polska dalej będzie niemal Europy niż Rosji.