Uziemienie o co chodzi

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz wszelkiego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wysokim stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego typu substancji palnych w sukcesie przeskoku iskry . Niekontrolowane rozładowanie może przynieść zapłon mieszaniny cieczy i gazu a tymże samym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Żeby istniałoby więc możliwe przewożone konstrukcje powinny wynosić podobne uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego rodzaju proste uziemienia stawiają się z zacisku uziemiającego też z przewodu. Przewody używane w uziemieniu przedstawiają się niską opornością elektryczną oraz znacznie dużą wytrzymałością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej niebezpieczne uziemienie będące system ochrony, który kupi na transport lub dozowanie produktu dopiero w okresie gdy uziemienie zostało prawidłowo podpięte.
Zastanawiasz się z pewnością kiedy wykorzystuje się tego modelu uziemienia? Najczęściej odnosi się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek i na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego typu substancji łatwopalnych. W momencie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i organizuje się w towarzystwu substancji łatwopalnych, podchodzi do powstawania zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak duży zacisk a dobrze wybrany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do momentu uziemienia.
Istotne jest wówczas, że przydatne w uziemieniach zaciski i kable muszą wykonywać bardzo restrykcyjne wytyczne, skierowane na ulicy testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.