Uziemienie przewodu n

Uziemienie to jedna skuteczna metoda ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi to przewód kierujący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą natomiast w wyniku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie zakłada się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate typy uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W postaci uziemienia ważną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie wykonane są z aluminium i dają do przyłączania odgromowych przewodów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowie i pozwalają połączenie elektryczne pewnej grupy przewodów w końcach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję daje się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego struktura determinowana jest między innymi ilością łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno stanowić zbudowane łatwo i kończyć wymagania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim planu wykorzystuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne odpowiedzialny być przeprowadzane z użyciem zasad ustalonych według wskazówek wytwórcy. Przy wykonywaniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawu takiego systemu nadrzędna jest reklama oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej oraz potrafią ulec uszkodzeniu.