Wentylacja 110

Błędne zainstalowanie odpylania oraz centralnego odkurzania powoduje poważne zagrożenie wybuchem. Dlatego każda instalacja pragnie być dokonana zgodnie z ważnymi normami ustanowionymi w zasadzie ATEX tzw. atex installation.

Identyfikacja oraz ocena ryzyka wybuchu Aby wybrać dobre metody ochrony instalacji przed początkiem musimy zidentyfikować, a także uznać jej najsłabsze punkty. W współczesnym obiektu przeprowadzamy tzw. ocenę ryzyka wybuchowego na czasie wykonawczym. Dokument ten okresowi dla przedsiębiorstwa biorącego się projektem zbiór wszystkich zaleceń. Po ich przystosowaniu do programu zostanie zaprojektowana ostateczna ocena ryzyka wybuchowego lub dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Zminimalizowanie ryzyka wybuchu W projekcie ograniczenia ryzyka wystąpienia wybuchu, w tworzonych instalacjach, wykorzystywane są takie rozwiązania jak: antystatyczne lub przewodzące wkłady oddane do filtracji, elektryczne i nieelektryczne wyposażenie z certyfikatem ATEX, dopasowaną aparaturę kontrolną oraz pomiarową, uziemienia.

Minimalizacja skutków wybuchu Z natury rzeczy nie jest możliwe aby do jednego końca wyeliminować ryzyko wybuchu. Stąd też, zgodnie z wymogami obu dyrektywy ATEX, w  instalacjach wykorzystuje się zabezpieczenia przeciwwybuchowe.

Dostawy wdrażania odpylania oraz centralnego odkurzania budowane są w stylu „pod klucz”. Oznacza to, iż specjaliści biorą pełną odpowiedzialność za kompleksową realizację wszystkiego z etapów inwestycji – od projektu, przez produkcję każdych składników układu, po montaż i uruchomienie nowo zamontowanej instalacji.

Oszczędność poprzez optymalizację Szczególny nacisk został dany na optymalizację instalacji filtrujących pod kątem efektywności energetycznej, a także skuteczności odpylania. Zjawiska te służą spodziewany rezultat finansowy, a przede każdym sprawiają się do ochrony środowiska naturalnego naszego świecie.

Skuteczne, i zarazem bardzo efektywnie Materiał filtracyjny jest najistotniejszy element skutecznej, a tym tymże sprzyjający naturze element instalacji odpylania oraz centralnego odkurzania. Właściwie dobrany zapewnia wysoką czystość odpylonego powietrza nie mając pod opiekę warunków pracy. Tak dlatego inżynierowie za każdym razem wybierają to pod kątem danej inwestycji.