Wymogi bezpieczenstwa

Tytułowe oświetlenie awaryjne LED jest dane do wyznaczania wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych w budynków użyteczności publicznej. Teraz w hotelach, pensjonatach, a i w kwaterach prywatnych obowiązkowo powinno być zainstalowane oświetlenie awaryjne korytarzy i rozwiązań ewakuacyjnych. Jednak oświetlenie awaryjne żarówkowe pobiera zbyt wiele energii i wymaga doprowadzenia zasilania awaryjnego z ważnego akumulatora, częstokroć dodatkowo koniecznym objawia się stworzenie własnej instalacji oświetlenia awaryjnego. Na szczęście, na lokalnym rynku pojawiły się wystarczająco mocne diody LED, które pokazały się naprawdę dobrą alternatywą dla żarówek.

Wspomniane wysoce elektroluminescencyjne diody LED pobierają kilkukrotnie mniej energii, mają dużą płynność i niskie napięcie zasilania. Oświetlenie awaryjne LED oprócz oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenia pomieszczeń o poważnym zagrożeniu, antypanicznego oświetlenia stref naturalnych i oświetlenia rezerwowe ma także oświetlenie ewakuacyjne miejsc działalności w dziedzinie szczególnego zagrożenia, czyli miejsc, gdzie panuje duże prawdopodobieństwo wypadku wśród ludzi lub własnych postaci w wypadku awarii oświetlenia. Przykładami takich złych spraw będą wykopy i prace z substancjami toksycznymi lub wybuchowymi. Również w wypadku wykonywania obowiązków przy szybko pracujących maszynach, trzeba stworzyć ewentualność włączenia światła awaryjnego w sytuacji awarii oświetlenia zwykłego.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego LED są wyposażone w programy mikroprocesorowe i połączone magistralą komunikacyjną z racją centralną systemu. Dużą zaletą nowoczesnego systemu oświetlenia awaryjnego LED stanowi fakt, że jest obecne najczęściej system rozproszony, co oznacza, iż oprawy ewakuacyjne a kolejne urządzenia wpadające w zespół systemu, posiadają osobne źródła napięcia w struktur akumulatorów. Kompletny system oświetlenia awaryjnego LED oddaje się z racje centralnej, rozdzielaczy tudzież opraw oświetlenia awaryjnego, i komunikacja pomiędzy jednostką centralną, rozdzielaczami i oprawami wykonywa się po dwuprzewodowej magistrali.