Zaburzenia psychiczne genetyczne

Cyklotymia jest przekazywana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane też jako stan depresyjny, który zawsze zwykle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość wiele się od siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając to z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Zapewne stanowić czynnikiem wysyłającym do stworzenia choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej rozpoznanie jest dodatkowe zwykle w centralnej a trzeciej fazie bycia człowieka, skupia się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz kieruje do wysokiej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie zatem stricte leczenie farmakologiczne, podobne do zabiegu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą miały głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię wyróżnia się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją rozdzielić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą formują się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i kłopoty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku i minusie wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne zasady i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności logicznego myślenia, kłopoty z uwagą uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zwykle pojawia się u osób, które pozostają na dwubiegunowość. Poza tym wpływ posiadają także takie elementy jak wysoki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak i więcej stresujące sytuacje. Ponadto dużo poważny wpływ pamiętają i wykształcenie i miejsce, w której odbywają potencjalnie chorujące osoby.